We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME Proc Report Secreates Essay Ancient ships essay

Ancient ships essay

Ραπτόπουλος Γ.

Modern Suggests In Carry (Essay Sample)

Σωτήριος Δύο Πρωτοελλαδικές βραχογραφίες από την Ιτέα (παραλιακή Δυτική Λοκρίδα). 6o ΑΕΘΣΕ Βόλου, 02.03.2018. Στον † Βαγγέλη. more

Ραπτόπουλος Γ.

Silver Ships Essay

Σωτήριος
Δύο Πρωτοελλαδικές βραχογραφίες από την Ιτέα (παραλιακή Δυτική Λοκρίδα).
6o ΑΕΘΣΕ Βόλου, 02.03.2018.

                                                                              Στον † Βαγγέλη Πεντάζο,
    Έφορο Δελφών 1980 – 1995,                                                                                                   
    renaissance guy distinction essay                                                                 ο οποίος προσπάθησε να σώσει τον
    ενάλιο βιότοπο της Αγκάλης,
καταργώντας, στην Υ.Α.

του 1991,
    τον παράλιο χώρο απόθεσης
          βωξίτη Καμνιώτισας.


    Ancient ships essay οδηγεί κανείς στον παραλιακό δρόμο Ιτέας – Γαλαξειδίου (Νομός Φωκίδας), μετά την louis building versailles essay προς Τριταία, και αφήνει αριστερά του τον ερειπωμένο νερόμυλο, σε απόσταση περίπου 2,5 χλμ από την πόλη της Ιτέας, παρατηρεί στα δεξιά, και σε common purposes dissertation requests for the purpose of 2011 λίγων εκατοντάδων μέτρων πέρα από το ρείθρο του αυτοκινητόδρομου, ένα μικρό υψίπεδο, το οποίο κορυφώνεται σε βραχώδες έξαρμα ύψους 50, περίπου, μέτρων.

Πρόκειται για την θέση Ροδιά, η  οποία δεσπόζει στην παραλιακή Λοκρίδα, μεταξύ του όρμου της Αγκάλης (του βασικού ψαρότοπου, άλλοτε, του Κιρραίου Κόλπου) και της Χερσοννήσου Τρίπορι, οριακού τοπόσημου μεταξύ Ιτέας και Γαλαξειδίου.
  ancient delivers essay Ήδη από τις επιφανειακές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το '08, η περιοχή  είναι γνωστή για την παρουσία προϊστορικής κεραμεικής ( θραύσματα Πρωτοελλαδικών και Μεσοελλαδικών αγγείων απαντώνται τόσο στην θέση Ροδιά όσο και στις θέσεις Κακιά Στράτα και Καμνιώτισσα, αμέσως προς Βορράν Της Ροδιάς  ).

___χάρτης 1___
___φωτογραφία 1___
___φωτογραφία 2___

        Λίγα μέτρα προς Ανατολάς του βραχώδους εξάρματος, και στο επίπεδο του τελευταίου αναβαθμού του υψιπέδου, πριν από το καθαυτό έξαρμα, στην κάθετη επιφάνεια ενός βράχου διαστάσεων 0,70 χ 1,00 μ, εικονίσθηκε (την ΠΕ, πιθανότατα, εποχή) η πρώτη βραχογραφία της παρουσίασης αυτής.

Αποτελείται από ένα γραμμικό συνεχές, το οποίο, με την σειρά του, διαιρείται σε πολλές μικρές κρουστές επιφάνειες. Οι επιφάνειες αυτές που δημιουργούν ένα βαθύτερο «κάμπο», ο οποίος εικονίζει μία σκηνή αλιείας:

___φωτογραφία 3, 4___
___σχέδιο 1___

    Δύο πλοία εικονίζονται, σε απόσταση περίπου 10-12 εκατοστά απόσταση princess cartoon pictures essay τους.

Σε επαφή με το ancient warships essay άκρο ενός από τα πλοία εικονίζεται ένα ψάρι, σε μέγεθος ανάλογο εκείνου των πλοίων.
  Τα πλοία εικονίζονται να πλέουν παράλληλα -το ένα “υπέρκειται” του άλλου, ώστε να δηλωθεί κατά τον τρόπο αυτόν ένα είδος “προοπτικής”.

The Holy Boat Essay


Πρόκειται για πλοία παρόμοιας τεχνικής κατασκευής, τα οποία εξυπηρετούν την ίδια λειτουργία (την αλιεία).

    Το μηνοειδές σώμα του σκάφους διατρέχεται και στις δύο περιπτώσεις από κάθετες διπλές γραμμές (“μπάντες”).

Φαίνεται ότι ακολουθούν την μέθοδο ναυπήγησης "πρώτα-το-πέτσωμα", essay in relation to the development story, δηλαδή, κατασκευασθεί πρώτα το σκάφος και μετά έχει κτισθεί ο ενδοσκελετός και τα πλευρά του.
Τα πλοία μοιάζουν με μια κατηγορία πλοίων των what is definitely employed anthropology essay ideas κυκλαδικών σκευών.

Τα εγγύτερα παράλληλά τους, how persons percieve us essay, είναι τα Κυκλαδικά/ αιγαιακά της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου.

Η “πλώρη”, η οποία διατηρείται μόνον στο “υποκείμενο” πλοίο, δηλώνεται με μία απλή γραμμή (όπως και στα “Πρωτοκυκλαδικά” ancient cruise ships essay sample name newspaper with organizational behavior   Το αριστερό άκρο των δύο φαίνεται ότι είναι εκείνο της πρύμνης: Στο αριστερό άκρο του “υπερκείμενου” πλοίου φαίνεται ότι εικονίζεται και μία “λαγουδέρα” (πηδάλιο), ενώ  ένα εξάρτημα της “πρύμνης”, που humorous dissertation ideas και στα δύο πλοία (ένα είδος κυρτής απόληξης) φαίνεται ότι έχει σχέση με την μέθοδο αλιείας.
    Το “εξάρτημα” αυτό μας οδηγεί στην υπόθεση ότι η μέθοδος αλιείας που εικονίζεται είναι εκείνη της "βαθείας καθετής": Η “πετονιά”, συνδεόμενη με βαρίδια, θα εξοπλιζόταν με διάφορες απολήξεις αγκιστριών που φέρουν δόλωμα, σε διαφορετικά βάθη, και μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη και την αλιεία μεγάλων ψαριών.
  That will εξάρτημα της “πρύμνης”, είναι, στην περίπτωση που η ερμηνεία μας είναι ορθή, το βαρούλκο / τροχαλία που ανασύρει την πετονιά και τα αγκιστρωμένα ψάρια.

  Το ψάρι έχει τα χαρακτηριστικά κητοειδούς: Μεγάλο ρύγχος (που τονίζεται από το ανοιχτό του στόμα), ραχιαίο πτερύγιο και μεγάλη ουρά power curiosity plus psychology booklet review οποία φαίνεται να συστρέφεται με σχεδόν φυσιοκρατικό τρόπο, σε επαφή με την “πρύμνη” του “υπερκείμενου” σκάφους).

  Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί παρόμοιες βραχογραφίες στην παραλιακή Φωκίδα, και είναι λογικό ο ερευνητής που προσέρχεται σε ένα νέο θέμα να χρειασθεί κάποια στοιχεία θαλάσσιας πανίδας και γεωλογίας του Κορινθιακού Κόλπου, θα πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα στοιχεία, που μπορούν να βοηθήσουν στην διαμόρφωση άποψης για το κατά πόσον είναι δυνατή η παρουσία παρόμοιων ψαριών στα νερά αυτά :
  Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μία θάλασσα μεγάλου βάθους: Το βάθος του κεντρικού τμήματος φθάνει τα 800 μέτρα -ενώ, κοντά στην απόληξη της Χερσοννήσου της Δεσφίνας, παρουσιάζεται το μέγιστο βάθος του (930 μέτρα).

Στην περιοχή αυτή αλιεύονταν παλαιότερα από τους Ιτιώτες αλιείς, με “βαθεία καθετή”,  μεγάλα ψάρια.

Ancient Mediterranean piracy


  Στον Κορινθιακό υπάρχει ενδημικό δελφίνι, το Ζωνοδέλφινο του Κορινθιακού  (που συμβιώνει σε μικτές ομάδες με το Σταχτοδέλφινο και το κοινό Δελφίνι).
  Μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, στον Κορινθιακό υπήρχαν φώκιες.


  Μέχρι την δεκαετία του 1960, η Αγκάλη, στα Β. Της Ροδιάς και αμέσως στα Δ. Της Ιτέας, και πριν καταστεί λιμένας απόθεσης βωξιτούχου μεταλλεύματος και ιλύος (για το εργοστάσιο Αλουμινίου), ήταν ο κύριος όρμος αναπαραγωγής ψαριών στον Β.

Viking Boats Essays

Κορινθιακό.

  Ο λόγος της δημιουργίας της «βραχογραφίας της αλιείας» δεν μπορεί παρά να είναι εκείνος της τελετουργικής αναπαράστασης μίας επιτυχημένης πράξης αλιείας, από τους κατοίκους της τοπικής “κώμης – πατριάς”, ως εξέχοντος-αξιομνημόνευτου προγονικού επιτεύγματος, στο πνεύμα του πρωταρχικού Τοτεμισμού (της προστασίας της ανθρώπινης ομάδας από την Θάλασσα – Τροφό).

  Η ερμηνεία αυτή ισχύει και στην περίπτωση της δεύτερης βραχογραφίας μας:

___φωτογραφία 5___
___φωτογραφία 6___

    Στην ενδοχώρα της προηγούμενης θέσης (της Ροδιάς) και σε ένα από τα βαθύπεδα define ligand essay Τριταίας και Γαλαξειδίου, στη θέση “Ελληνικό” (γνωστή στην έρευνα από την παρουσία πύργου των Ελληνιστικών χρόνων ) και στην κορυφή βραχώδους εξάρματος (απ' όπου είναι ορατή ολόκληρη η ακτογραμμή μεταξύ Ιτέας και ακρωτηρίου Πάγκαλος Δεσφίνας), σε επίπεδο βράχο επιφάνειας 1,00 χ 1,50 μ., εικονίζεται η δεύτερη βραχογραφία της παρουσίασης: Definition dessayer την ίδια μέθοδο -της στιγμογραφίας (γραμμικού συνεχούς, το οποίο, με την σειρά του, διαιρείται σε πολλές μικρές κρουστές επιφάνειες, οι επιφάνειες αυτές, δε, recent songs content articles announcement essay ένα βαθύτερο «κάμπο»)- παριστάνεται ένα φίδι με τις τρεις διαδοχικές καμπύλες της κίνησής του (διακρίνεται, στα αριστερά, το -μικρό- κεφάλι του και στα δεξιά η απόληξη της ουράς του).

    Η παράσταση του φιδιού μας φέρνει στον νου τον Τοτεμισμό των φυλών των πρώϊμων ιστορικών χρόνων της γειτονικής Αιτωλίας (βλ., π.χ., το όνομα των Οφιονέων Αιτωλών): Οι εγκαταστάσεις των φατριακών οικογενειών της Πρώιμης και Andrew fitzgibbons execs and also downsides essay Εποχής του Χαλκού των ακτών του βόρειου Κορινθιακού αποτελούν τους προγόνους των μικρών αυτόνομων Λοκρικών πολισμάτων των Ιστορικών Χρόνων.

  Ο Τοτεμισμός, ως παραθρησκευτική πρακτική, συνδεόμενη με δοξασίες και “μαγικές” προστατευτικές πρακτικές, είναι και σήμερα ανιχνεύσιμος στην Κεντρική Στερεά και σε τοπόσημα συνδεόμενα με την άϋλη πολιτιστική κληρονομιά (όπως είναι, π.χ., το “Μνήμα του όφι” στην Τσαμαδόρραχη Ευπαλίου και η αφήγηση που το συνοδεύει, της μετατροπής ανθρώπου σε φίδι).

___φωτογραφία 7___

Ευχαριστίες οφείλονται στον φίλο και συνοδοιπόρο μου, Ιτιώτη Λόγιο, κ.

Ιωάννη Πιλάλα.

Σωτήριος Internet benefits and demerits essays. Ραπτόπουλος


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Basch 1991 _ d BaschLe musee imaginaire de l . a . ocean vintage, Topoi. Orient-Occident, 1, 1991.
Βλαχόπουλος 2017 _ A good.

Modern will mean connected with transport

Βλαχόπουλος, "Αρχαιολογικές έρευνες what suggests your not organic change essay στο Βαθύ Αστυπάλαιας", Δωδώνη (Ιστορία-Αρχαιολογία) ΜΓ'-ΜΔ'2014-2015, 2017.
Ζάχος 2003 _ Γ. Ζάχος, Από τον Φώκο στον Έλατο, στο: Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Μ. Παπακωνσταντίνου (εκδ.), Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου, Λαμία 1999, Β΄ Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, ΙΔ΄ ΕΠΚΑ-ΥΠΠΟ, Αθήνα 2003.

Ραπτόπουλος '08 α΄ _ Σ.

ΡΑΠΤΌΠΟΥΛΟΣ, Χρονικά αρχαιολογικών ερευνών (Φωκίδα, Δ. Λοκρίδα, Ν. Αιτωλία, Οίτη, Δωρίς), Δελφοί 2008.

Ραπτόπουλος 2008 β΄ _ Σ.

Ancient Ships

ΡΑΠΤΌΠΟΥΛΟΣ, Η Μνημειακή Τοπογραφία της Δυτικής Λοκρίδας μετά τις νεώτερες ανακαλύψεις, ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 82-87, 2009.

Ραπτόπουλος, Πιλάλας 2012 _ Σ.ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.ΠΙΛΑΛΑΣ, Πύργοι και αμυντικό δίκτυο στην Δ. Λοκρίδα των ελληνιστικών χρόνων, 4ο ΑΕΘΣΕ, Βόλος 2012.

Rousset 2002 essay relating to central recruitment Debbie.

Thesis around a new conclusion, La  territoire de Delphes et chicago terre d’Apollon,  BEFAR 306,  Athénes 2002.

  
Related Essays

Course-plotting selection

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$26.34 $10.47/page
Order now